Bestyrelses Evaluering

Bestyrelses effektivitet

Enhver virksomhed har på et givet tidspunkt en særlig ejerstruktur, forretningsdynamik og organisation. Bestyrelsesevalueringen skal afspejle disse forhold for at være effektiv.

Bestyrelsesevalueringen skal basere sig på en grundig forståelse af forretningsgrundlaget og den måde bestyrelsen fungerer, og tager afsæt i en diskussion med formanden om ambition, indhold og vinkel for evalueringen.

Evalueringen er ikke alene rettet mod bestyrelsens effektivitet og identifikation af forbedringsområder, men også mod at belyse de centrale styrker, der skal bevares og plejes.

 

Metode

Bestyrelsesevalueringen har fokus på én dynamisk sammenhæng bestående af 4 elementer, hvor kvaliteten af disse er afgørende for bestyrelsens evne til at fokusere på værdiskabelse: Formelle rammer, Arbejdsopgaver & Processer, Styrende organer og Underliggende dynamik. Se figuren nedenfor.

 

Yderligere information på: