Karriereudvikling og Transition

Refleksioner, vurderinger og afklaring af muligheder

Situationen

I løbet af din karriere kan du komme i en situation hvor du vil eller skal skifte job. Det kan være jobrelateret eller rettet mod et behov for en anden livsstil. Der er en forandring der kalder på afgørende vurderinger og beslutninger.

Du kan være kørt fast, progressionen går for langsomt eller den sikre ”navigations platform” som du hidtil har benyttet dig af for at foretage valg slår måske ikke helt til ligesom du selv kan være for optaget eller påvirket af situationen til at ”tænke klart”. Drøftelser og coaching med en professionel kan være vejen frem. De udløsende fakturer og centrale temaer er typisk:

Centrale temaer

Udviklings og Transitions situationer er ofte knyttet til områder som:

 • Overgang til CEO rollen
 • Perspektiver for karriere fremgang
 • CEO eller Bestyrelsen vejen
 • Tilbagevendende negative adfærdsmønstre
 • Headhunter taktikker
 • Ex- og repatriation
 • Executive outplacement
 • Skæv work/life balance
 • Ophør i ansættelsen
 • Udnyttelse af potentiale
 • Dårligt fit med positionen
 • Skifte i rollen, organisation eller national kultur
 • Vanskeligt ved at bryde igennem til VP niveau
 • Skifte i karriere-og livsretning

At komme videre

Overfor disse spørgsmål kan der være behov for sparring på at skabe overblik, identificere nøgledynamikkerne, bryde fastlåse opfattelser, bidrage med nye vinkle, finde den mest hensigtsmæssige vej fremad og ikke mindst med at tage ved lære af fortiden, så navigationen forstærkes.

Systematik, nye perspektiver, udfordring, fairness og fortrolighed er helt centralt i drøftelserne.

Karrieren med konkurrencen, prestigen og opmærksomheden kan virkelig være fascinerende. Med fascinationen kan muligheden for at reflektere, tage stilling, konsolidere og for at se livet som helhed imidlertid risikere at komme i baggrunden. Ved de kritiske overgange, check om du har dig selv med på rejsen eller om du snarere er passager drevet af altmuligt eksternt; når det eksterne forsvinder eller er opnået, kan tomheden komme snigende..