Konsultationer

I

Tilbagevendende adfærd der afsporer dine intentioner

Ledere der i visse situationer, igen og igen, oplever at de håndterer personlige og relationelle problemer og situationer på en mindre hensigtsmæssig måde; de afsporer deres intentioner og reducerer deres indflydelse. De vil til bunds i dette problem og få det løst, frem for at fortsætte med og bruge kræfter på “manuelt” at styre uden om det. Eksempler på dynamikker og problemer ledere bringer:

 • udskyder hele tiden ting
 • går for nemt i forsvarsposition
 • undgår eksponering
 • for selvkritisk
 • påtager sig for mange opgaver
 • kommer ikke rigtig tæt på medarbejderne
 • har vanskeligt ved at koncentrere mig
 • svingende selvtillid
 • tøver med at beslutte
 • har for ofte konflikter med andre
 • læser ikke det politiske landskab skabt nok
 • udviklingen af potentialet går for langsomt
 • har vanskeligt ved at fastholde mental fokus
 • undgår konflikter og undlader at skubbe tilbage
 • ukomfortable med at give og modtage feedback
 • nervøsitet og reduceret smidighed ved EXCOM præsentationer
 • beskeden har jeg klar på kontoret, men den bliver vag i mødet med teamet

Fokus

Ved udvikling af ledere, især hvis du ønsker at accelerere potentialet, er det vigtigt at fokusere på den indre dynamik, når du møder tilbagevendende mindre effektiv adfærd der ikke kan ændres gennem traditionel udviklings initiativer:

Metoden:ISTDPLeadership

Intentionen med vores service er at forbedre lederes præstationer og velbefindende gennem at anvende den psykoterapeutiske metode ISTDP (Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy) i lederudvikling.

ISTDP bærer en stor mængde dokumentation som en meget nuanceret og effektiv metode til at forstå bevidste og ubevidste dynamikker i vores personlighed og for at skabe varig forandring i den måde som mennesker forstår sig selv, relatere til andre og handler på.

Vi er meget omhyggelige med at splitte mulige årsager ved at adskille indre psykologiske elementer (som vi arbejder med her), fra utilstrækkelig viden, erfaring og motivationselementer (de skal så behandles separat).

Indsigter

Discover your own inner dynamics

Conndensed process for high performing leaders

 

Jeg tilbyder ligeledes personligudvikling som en del af kravene til autorisation og specialisering.