COACHING

FÅ ADGANG TIL DET POTENTIALE, DER ALLEREDE ER DIT

ANVENDELSE AF ISTDP PÅ FORRETNINGS RELATIONELLE PROBLEMER

Det vi arbejder med

Vi har fokus på de usunde og mindre effektive reaktioner der kan være på den karakteristiske kombination af ambitioner, muligheder, udfordringer og pres, der er tilstede i komplicerede organisatoriske lederpositioner.

Vi tilnærmer os disse forhold både ud fra en Psykodynamisk og Forretningsmæssig kontekst, med det formål at gøre potentialet tilgængeligt, optimere den enkeltes generelle trivsel og bidrag til virksomheden.

Vi fokuserer på de adfærdsmønstre der er hæmmende for det du gerne vil, men som er svære at komme af med. Du kan meget vel se hvad der sker, men har ikke klarhed over dynamikken der ligger til grund for mønstrene og heller ikke en fremgangsmåde for hvordan du kan frigøre dig fra den uønskede selvdestruktive type af adfærd.

Vi arbejder med at forstå de indre underliggende årsager til de symptomer du oplever dvs. de problemer og den adfærd du oplever. Problemerne opstår når vi har vanskeligt ved at håndtere de følelser der arbejder inden i os. I stedet for at kunne arbejde med følelserne frit og konstruktivt, oplever vi angstsymptomer eller reagerer uhensigtsmæssigt med forsvarsmekanismer. Der er en ubevidst automatik der optræder i bestemte følelsesrelaterede situationer; automatikken i form af angst eller forsvar driver dig ubevidst et sted hen hvor du ikke vil være.

Symptomer: Reaktioner på indre emotionelle psykologiske konflikter

I sessionerne

Vi sigter på at skabe en tryg situation, hvor du er villig til at forlade de forældede undgåelsesstrategier og åbne for nærhed til sig selv og andre. Der lægges vægt på samarbejde og intensitet i de enkelte sessioner, hvor forsvar og undgåelsesstrategier imødegås, mens stress holdes på et moderat niveau.

Vi er omhyggelig med at undersøge dine reaktioner og måder at håndtere udfordringer på, så du kan finde ud af, hvad der hæmmer dig, arbejde igennem uløste følelsesmæssige konflikter og mobilisere dine indre ressourcer og potentialer.

Vi søger mod en ny forståelse af selvet og mod at selvødelæggende vaner og forhindringer for vækst fjernes, således at du genfinder tilfredsheden og glæden ved livet.

Mens vi løbende identificere problemerne og dynamikkerne, vil vi også gradvist definere realistiske udviklingsmål inklusiv daglige observations punkter, bevidsthedsområder og konkrete aktiviteter med henblik på at fremme og konsolidere læring mellem sessionerne.

Psykodynamisk metode

Jeg bruger evidensbaserede psykologiske metoder, der er skræddersyet til dine specifikke behov og udfordringer. Det psykoterapeutiske arbejde er baseret på den meget effektive og empirisk validerede metode ISTDP Intensiv Dynamisk Korttidsterapi.

ISTDP

Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy