Supervision

AUTORISATION, SPECIALISERING OG PERSONLIG UDVIKLING

Der ydes supervision i forhold til det Arbejds- og Organisationspsykologiske område, for erhvervspsykologer, andre faggrupper og ledere

Hvad kan organisationspsykologien egentlig?

Organisationspsykologi rigtigt anvendt virker og skaber resultater i mange forskellige sammenhænge:

  • Det kan være at tilrettelægge en virksomhedsstrategiproces mere som en læringsproces for koncernledelsen, end primært som en analytisk proces bestående af tal, analyser, SWAT modeller, diskussioner osv.
  • Det kan være at opleve, at en jobsucces prognose baseret på en grundig erhvervspsykologisk assessment af en pilot eller et direktionsmedlem rent faktisk holder i praksis.
  • Eller at opleve, at krydstræning af kompetencer på en produktionslinje med jobrotation, reduktion af EGA og selvstyrende teams ikke alene kan bringe større job tilfredshed, bedre samarbejdsklima, men også en mere effektiv produktion.

Hvilken rolle spiller organisationspsykologien nu?

Der hvor mange virksomheder er nu, er det ikke strategien, markedstilgangen eller finansiering der primært eller alene er det kritiske for virksomhedens succes. Organisationens evne til kontinuerlig at lære og at forandre sig, er fuldstændig afgørende for at virksomheden er succesfuld. Og det er alt sammen organisationspsykologi. Forståelse af organisationens psykologi og anvendelse af adækvate  interventioner er kritisk for at de strategiske, ledelsesmæssige etc. intentioner kan implementeres.

Rammen for supervision

For at kunne fungere effektivt som organisationspsykolog er der i det store billede 3 elementer der skal fungere:

  • Du skal kunne din grundlæggende faglige organisationspsykologi og være nysgerrig på resten
  • Du skal kunne forstå virksomheden/organisationen du er en del af (vision, mission, kulturen, dynamik, strategi, KPI systemet, produkter,  etc.)
  • Du skal kunne fungere fornuftigt sammen med mennesker, skal kunne fastholde fremdriften og du må ikke give køb på dit organisationspsykologiske ståsted, etik og moral som psykolog.

Jeg tilbyder supervision i forhold til de 3 områder, i forhold til den rejse du er på. Det er både en læringsproces og et arbejde med konkrete problemstillinger.

Jeg tilbyder ligeledes personligudvikling som en del af kravene til autorisation og specialisering